ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 96.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 97.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ