ΑΡ. ΑΠΟΦ. 9.2013 ΓΑΛΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 10.2013 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12.2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 13.2013 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15.2013 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2013 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17.2013 ΓΡΑΦ ΥΛΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 18.2013 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΤΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19.2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ