ΑΡ. ΑΠΟΦ. 22.2013 ΠΡΟΜ ΧΑΡΤ ΦΩΤΟΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚ ΚΑΤΑΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΗΜΟΣ ΛΟΙΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΤΑΙΡ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28.2013 ΠΟΛΥΕΤ ΔΕΣΜ ΑΜΟΙΒ ΛΟΓΙΣΤ ΦΠΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28Α .2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤ ΦΠΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 29.2013 ΑΠΟΜΑΓΝ ΠΡΑΚΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30.2013 ΣΥΝΤ ΕΠΙΣΚ ΔΙΟΙΚ ΥΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2013 ΣΥΝΤ ΦΩΤ ΜΗΧ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 32.2013 ΗΛ ΠΡΟΒ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2013 ΣΥΝΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΞΟΠΛ ΓΡΑΦ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 34.2013 ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35.2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36.2013 ΤΕΧΝ ΥΠ ΔΙΠΛ ΣΥΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37.2013 ΤΗΛ ΥΠ ΣΤΟ GEN

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39.2013 ΑΜΟΙΒ ΣΥΜΒ ΕΤΑΙΡ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 40.2013 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ GENESIS

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41.2013 ΤΕΧΝ ΥΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 42.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΓΑΛΑΖ ΣΗΜΑΙΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 43.2013 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 44.2013 ΟΣΤΕΟΦ ΝΕΚΡ ΤΡΙΟΒ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 45.2013 ΠΡΟΤΥΠ ΕΝΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2013 ΕΚΤΥΠ ΒΙΒΛ ΦΩΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2013 ΥΓ ΦΑΡΜ ΥΛΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 48.2013 ΑΝΤ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2013 ΑΝΤΑΛ ΛΟΙΠ ΜΗΧ ΓΡΑΦ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 50.2013 ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΙΟΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2013 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΥΛΙΚ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2013 ΠΡΟΜ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2013 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2013 ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60.2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 61.2013 61 ΕΚΘΕΜ ΜΟΥΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 62.2013 62 ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡ ΚΑΠΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 63.2013 63 ΠΡΟΜ ΑΘΛΗΤ ΕΙΔΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67.2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68.2013 ΣΥΝΤ ΕΠ ΛΟΙΠ ΜΗΧΑΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΡΓΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 70.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΤΙΚ ΛΑΜΠΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72.2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74.2013 ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75.2013 ΚΑΤΑΒΡ ΔΡΟΜΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΠΕΝΤΩΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 79.2013 ΚΑΘ ΑΡΧΑΙΟΛ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 80.2013 ΔΙΑΜ ΧΩΡ ΧΑΔΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 81.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜ ΧΗΜ ΥΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2013 ΑΣΦ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83.2013 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 84.2013 ΠΡΟΜ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 85.2013 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 86.2013 ΕΙΔΗ ΚΑΘ ΕΞΩΤ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.88.2013 ΑΝΤΑΛ ΜΕΤΑΦΟΡ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 91.2013 ΠΡΟΜ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 92.2013 ΗΛΕΚΤΡ ΥΛΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 93.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΥΛ ΣΥΝΤ ΑΛΛΑΞ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 94.2013 ΚΙΟΥΚΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 95.2013 ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 96.2013 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 97.2013 ΦΩΤ ΣΩΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 98.2013 ΠΑΡ ΦΩΤ ΣΩΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 104.2013 ΑΝΑΛ ΔΕΙΓΜ ΝΕΡΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 106.2013 ΣΥΝΤ ΕΠΙΣΚ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 107.2013 ΣΥΝΤ ΑΝΤΛ ΥΔΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 108.2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109.2013 ΣΥΝΤ ΕΠΙΣΚ ΛΟΙΠ ΜΗΧΑΝ ΥΠ ΥΔΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111.2013 ΑΝΤΑΛ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ ΥΠ ΥΔΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112.2013 ΑΝΤΑ΄ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ ΥΠ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 114.2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119.2013 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 120.2013 ΞΥΛ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121.2013 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 123.2013 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 124.2013 ΣΥΝΤ ΕΠΙΣΚ ΜΕΤ ΜΕΣ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 125.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΤ & ΕΠΙΣΚ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ _ΤΕΧΝ ΥΠ_

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2013 ΥΛ ΤΟΠΟΓ ΣΧΕΔ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 127.2013 ΑΝΤΑΛ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 128.2013 ΑΝΤΑΛ ΕΡΓΑΛ ΜΗΧ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 129.2013 ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 130.2013 ΠΡΟΜ ΥΛ ΣΥΝΤ ΠΑΙΔ ΧΑΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 131.2013 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 132.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜ ΔΟΜ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 133.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 135.2013 ΕΡΓ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 136.2013 ΠΙΝ ΣΗΜ ΟΔΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138.2013 ΠΛΗΡΟΦ ΠΙΝΑΚ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 139.2013 ΕΞΟΠΛ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 140.2013 ΑΝΤΑΛ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142.2013 ΕΡΓΑΛ ΥΠ ΠΡΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 146.2013 ΑΝΤΑΛ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 147.2013 ΗΛ ΕΞ ΙΑΜ ΛΟΥΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148.2013 ΚΑΤΑΣΚ ΤΜΗΜ ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149.2013 HEPOS

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 151.2013 ΠΟΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 152.2013 ΠΟΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 153.2013 ΠΟΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 154.2013 ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 155.2013 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ.docx

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 156.2013 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ.docx

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 157.2013 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ.docx

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 158.2013 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 159.2013 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 160.2013ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 162.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2013

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 163.2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΜΗ Γ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 164.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΜΟΙΒ ΣΥΜΒΟΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 165.2013 WEB CAMERA

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 166.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ