ΑΠΟΦ 09 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΣΥΝΤ ΕΠ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΠΟΦ 10 ΠΑΡΑΛ ΥΔΡΑΥΛ ΜΕΛ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΦ 11 ΑΠΟΔ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚ DAIHATSU TERIOS

ΑΠΟΦ 12 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΥΠΟΧΡ ΔΑΠΑΝ

ΑΠΟΦ 12Α ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΙΚΗΓ ΥΠΟΘ ΑΠΑΛ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΦ 13 ΑΝΑΘ ΕΠΙΔΟΣ ΣΕ ΔΙΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ