ΑΡ. ΑΠΟΦ. 208.2022 ΟΡΘΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 112017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ – Αντιγραφή

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 210.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΈΤΟΣ 2020)»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 211.2022 ΈΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΛΤΜ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 212.2022 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 214.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 1ΗΣ ΣΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 215.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 216.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»