ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236.2022 Λήψη απόφασης για τoν καθορισμό όρων διαγωνισμου καυσιμων λιπαντικων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 237.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού και τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγω

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238.2022 Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης στον Δήμο Μήλου οχημάτων ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 239.2022 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 240.2022 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 241.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 242.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 243.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Ανάπτυξη υπαίθρου ΝΔ Μήλου, Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 244.2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 245.2022 Εξέταση αιτήματος χορήγησης παράτασης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 246.2022 Εξέταση αιτημάτων διαγραφών οφειλών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 247.2022 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 248.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 249.2022 ΟΡΘΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ