ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 34.2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.44122016

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 35.2019 Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 Κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 36.2019 Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 Κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 37.2019 Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 38.2019 Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης προμήθειας Δεξαμενής Υδροδότησης 300 Κυβικών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 39.2019 Καθορισμός Τμημάτων Αιγιαλού Προς Παραχώρηση Σε Όμορες Επιχειρήσεις

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 40.2019 Ανάθεση Υπόθεσης Αγωγής Λαγογιαννη σε Δικηγόρο