ΑΡ. ΑΠΟΦ. 22.2024 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους παράβολου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24.2024 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για την αγορά ακίνητων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26.2024 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων, οφειλετών Δήμου Μήλου)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27.2024 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης συμμετοχής του Δήμου στην τουριστική έκθεση ITB του Βερολίνου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28.2024 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης μετακινήσεων δημάρχου και δημοτικών συμβούλων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 29.2024 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ