ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2024 Παράταση σύμβασης παραχώρησης για λατομική χρήση δύο τμημάτων δημοτικών χωματόδρομων στο ορυχείο μπεντονίτη στη θέση Αγγεριά