ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26.2023 ΤΕΛΙΚΟ Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Μήλου έτους 2023 τελικό

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27.2023 Λήψη απόφασης για τη μείωση δημοτικών τελών για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2023