ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2023 Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27.2023 Λήψη απόφασης για τη μείωση δημοτικών τελών για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2023