ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 44.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 45.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΙ-Δ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 46.2014 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47.2014 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 48.2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΜΕ ΣΕΓΑΣ/a>

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 50.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 51.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 54.2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΥΛΟΠΕΤΡΑΣ MOLERIAE

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 55.2014 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ WWF

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 56.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ