ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35.2020 Λήψη έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19