ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41.2017 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 42.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 43.2017 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ Δ.ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 44.2017 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 45.2017 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 46.2017 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47.2017 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 48.2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2017 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 50.2017 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΠΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 51.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 52.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 53.2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 54.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ