ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30.2021 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2021 Α Τροποποίηση Αποφ 136 2020 Κοινόχρηστοι Χώροι 2021 Τρυπητή Πολώνια

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2021 Υπόδειξη χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο από τον ανάδοχο του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ