ΑΠΟΦ 90 ΔΙΑΚ ΔΗΜ ΜΠΛΕ

ΑΠΟΦ 91 ΥΠΟΘ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΦ 92 ΑΝΑΘ ΚΟΜΗ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ

ΑΠΟΦ 93 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞ ΔΙΚΗΓ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΠΑΓΙΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 95 ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΔΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 97 ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΤΚ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 98Α ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΚ ΤΟΙΧ ΣΕ ΚΟΙΝ ΧΩΡ

ΑΠΟΦ 99 ΟΡ ΔΙΑΚ ΔΗΜ ΤΟΙΧ ΚΟΙΝ ΧΩΡ

ΑΠΟΦ 100 ΕΓΚΡ ΠΡ ΚΛ ΕΠ ΠΑΡ ΤΕΧΝ ΒΟΗΘ

ΑΠΟΦ 101 ΕΓΚΡ ΠΡ ΚΛ ΚΑΛ ΕΚΤ ΜΙΚΡ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΦ 102 ΣΕΜΙΝ ΤΑΣΙΟΠ ΜΠΡΟΥΤΖ

ΑΠΟΦ 103 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΙΚΤ ΥΔΡ

ΑΠΟΦ 104 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΜΟΙΒ ΥΠΟΘ

ΑΠΟΦ 105 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΗΛ ΠΡΟΒ