ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 19.2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 238-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24.2015 Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 25.2015 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 26.2015 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 27.2015 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΜΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2014-2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 29.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 32.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33.2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 34.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 35.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 36.2015 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 37.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 38.2015 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ