ΑΡ. ΑΠΟΦ. 88.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 89.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 91.2012 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 92.2012 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΕΙΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.94.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 10611901

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 95.2012ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 10.6611

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 96.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΦΑΛ ΝΕΡΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 97.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 99.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 106691

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 100.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 15616201

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 15626103

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 102.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 106111

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 104.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 105.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ KATABREGMATA

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 106.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ KATABREGMATA

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 107.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 206633

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 20669401

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 20669902

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 113.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 25616201

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 116.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 25669403

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 30616206

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 306263

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 30667201

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 120.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 30669902

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 30669903

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 35667201

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 123.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 356692

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 124.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 70669901

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 20713506

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 127.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 20713505

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 129.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 30713501

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 130.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 30713502

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 131.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔ 30669902

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142.2012 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΟΒΑΣ…