ΑΡ.ΑΠΟΦ. 25.2021 ΕΓΚΡ. 16 2020 ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΧ ΔΗΜ & ΤΡΟΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓΟΥ «Αναβάθμ..(Φαση Β)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26.2021 SEA TRUCK ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 27.2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΣΗΣ/a>

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 28.2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4 2021 ΜΕΛΕΤΗΣ, «Συντήρηση Σχολικών Μονάδων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 30.2021 ΕΓΚΡ. 23 2020 ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ. & ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΟΥ «Εργασίες βελτίωσης – διαμόρφωσης