ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30.2024 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αγωγής Ευάγγελου Νίνου)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2024 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αίτησης Καβαλιέρου Α. & Νίνου Χρ.)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 32.2024 Επικαιροποίηση της με αρ. 1502023 (ΑΔΑ ΨΞ8ΜΩΚΩ-Ε1Υ) απόφασης της Ο.Ε. υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2024 Επικαιροποίηση της με αρ. 1792023 απόφασης της Ο.Ε. υποβολή αιτήματος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 34.2024 ΟΡΘΗ Έγκριση της υπ’ αριθμ.072024 μελέτης,«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ & ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35.2024 Εξειδίκευση της πίστωσης σχετικά με τις εμφανίσεις της Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών Κέρκυρας στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 20

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35Α.2024 Εξειδίκευση της πίστωσης σχετικά με την προμήθεια αναμνηστικών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36.2024 Κατάρτιση σχεδίου 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37.2024 Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης λόγω ανέγερσης οικοδομής στο λιμάνι του Αδάμαντα Δήμου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38.2024 Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39.2024 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών