ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 18.2013 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20.2013 ΕΚΓΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 22.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 23.2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΤΛ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Η΄ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24.2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 25.2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 26.2013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣ ΠΑΜΗΛΙΑΚΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 27.2013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ ΕΠΑΛ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 29.2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 31.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΖΑΝΕΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 32.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΣΗ ΑΠΟΛΛΩΤΡΙΩΣΗΣ – ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33.2013 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ