ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 82.2012 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 83.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 84.2012 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 86.2012 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 87.2012 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 88.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 90.2012 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 93.2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 (2η)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 96.2012 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΩΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 98.2012 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/a>

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 99.2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ