ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 58.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.2016 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 59.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.2016 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 60.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5.2016 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 61.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 6.2016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 62.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 64.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 68.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 69.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 70.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71.2016 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 72.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 73.2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 76.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 78.2016 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 81.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑ GROUP ΑΕ – ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 82.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 83.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ