ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 58.2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 61.2014 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 62.2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 63.2014 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 64.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΝΤΡΑΚΙΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65.2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΖΕΦΥΡΙΑ ΜΗΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2014 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ MTC

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 68.2014 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 69.2014 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 28 ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ