ΑΠΟΦ 106 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΣΧΟΛ

ΑΠΟΦ 107 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΠΕΝΤ ΜΥΟΚΤ

ΑΠΟΦ 108 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΠΟΦ 109 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦ 110 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

ΑΠΟΦ 111 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ 112 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΠΟΦ 113 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 114 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΚΩΤΑ Τ.Δ.ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 116 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΕΛΗ ΤΚ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 117 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΠΟΦ 118 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΔΡΟ

ΑΠΟΦ 119 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΑΠΟΦ 120 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 121 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 122 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΟΑΠ

ΑΠΟΦ 123 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΥΤΑ Ν.ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 124 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΥΤΑ Ν.ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 126 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 127 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΖΕΡΒΙΝΗ

ΑΠΟΦ 128 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 131 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 132 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΑΠΟΦ 133 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 134 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΚ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΠΟΦ 135 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 136 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 143 ΜΕΛ ΣΤΑΤ ΕΠΑΡΚ ΘΗΛ

ΑΠΟΦ 144 ΑΝΑΘ ΔΙΚΗΓ

ΑΠΟΦ 145 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ _ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 146 ΥΔΑΤ ΒΙΟΚΑ

ΑΠΟΦ 147 ΑΝΑΠΛ ΠΛΑΤ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 148 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΤΕΧΝ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΑΠΟΦ 149 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡ ΠΡΟΒ

ΑΠΟΦ 149 ΛΟΙΠ. ΔΑΠ. ΤΟΥΡ. ΠΡΟΒ

ΑΠΟΦ 150 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΜΜΕΤ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ