ΑΡ. ΑΠΟΦ. 172.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 173.2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 174.2013 ΑΤΟΜ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 175.2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΔΗΜ ΚΟΙΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176.2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚ ΤΟΠ ΚΟΙΝ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 177.2013 ΠΥΡ. ΥΛ