ΑΠΟΦ 16 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦ 17 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΦ 18 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 19 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΟΕ

ΑΠΟΦ 20 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΦ 21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 21Α ΕΠΙΤΡ ΔΙΕΞ ΣΥΝΟΠΤ ΔΙΑΓ ΚΑΥΣΙΜΩΝ