ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149.2012 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 150.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 151.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤ ΧΗΜ ΤΟΥΑΛ ΑΛΛΑΞ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 154.2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 155.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 156.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ PLAKOSTRWSH FLARH

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 158.2012 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 159.2012 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 161.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 165.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ 20649509

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 166.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ20649508

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 167.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 168.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΤΗΛ ΥΠΟΣΤ ΛΟΓ GENESIS

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 171.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΠΙΣΚ ΕΞΟΥΣ ΣΥΜΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ ΤΟΥ Λ…