ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 71.2019 Νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 72.2019 Αποδοχή χρηματοδότησης

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 73.2019 Αποδοχή Όρων Δανείου με ΤΠΔ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 74.2019 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το Κ.Δ.ΑΠ. Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 75.2019 Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο ΕΠΑ.Λ. Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 76.2019 Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το οικονομικό έτος 2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 77.2019 Έγκριση κάλυψης δαπάνης χορευτικής ομάδας Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Κ.Α.Π.Η.