ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26Α.2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26Β.2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ