ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2024 Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του κ. Σάββα Α. Βικελή ως επίτιμου Δημότη Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 50.2024 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ανεζίνας Βαμβούνη στη θέση «Επτάστο

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 51.2024 1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 52.2024 Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 53.2024 Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων των θέσεων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ) Στάσιμου Εμπορίου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 54.2024 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους παράβολου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειον

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 55.2024 Ορισμός επιτροπής διαχείρισης Κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 56.2024 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57.2024 Λήψη απόφασης για τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 58.2024 Τροποποίηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 59.2024 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 60.2024 Λήψη απόφασης επί αγωγής αναγνώρισης κοινοχρησίας μονοπατιού στην Πλάκα Δήμου Μήλου (πλησίον Ι. Ν. Ταξιαρχών)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 61.2024 Λήψη απόφασης για χορήγηση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) νέου δορυφορικού απορριμματοφ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 62.2024 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με σκοπό την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 63.2024 Εξέταση αιτήματος δημότη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65.2024 Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 66.2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για την έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2024 Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζόμενους του Δήμου Μήλου βάσει της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 44832017 όπως τροποποιήθηκε