ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2024 Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του κ. Σάββα Α. Βικελή ως επίτιμου Δημότη Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 52.2024 Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 56.2024 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 59.2024 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 63.2024 Εξέταση αιτήματος δημότη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 63.2024 Εξέταση αιτήματος δημότη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2024 Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζόμενους του Δήμου Μήλου βάσει της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 44832017 όπως τροποποιήθηκε