ΑΡ.ΑΠΟΦ. 18.2022 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 19.2022 Έγκριση Ο.Π.Δ. 2022 (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Μήλου & Νομ. Προσώπων (ΔΛΤ Μήλου & Γηροκομείο)-ορθη