ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 72.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 76.2014 3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 77.2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 78.2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 79.2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 80.2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΠΔ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 81.2014 Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 82.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 83.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 84.2014 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 85.2014 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 86.2014 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 87.2014 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 90.2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 45.2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 91.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 92Α.2014 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ