ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44.2020 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 45.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιους δικηγόρους (υπόθεση ελέγχου ακίνητης περιουσίας Δήμου Μήλου)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 46.2020 Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2020, Δήμου Μήλου και των ΝΠΔΔ εποπτείας του, κατόπιν της 1ης υποχρεωτική

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 47.2020 Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το οικονομικό έτος 2019

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 48.2020 Έγκριση προϋπολογισμού για παροχή σίτισης και ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Μήλου, λόγω COVID-19

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 50.2020 Λήψη απόφασης – προτάσεις σχετικά με το ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ