ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36.2021 Αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιόκτητων χώρων από τον Δήμο Μήλου, ως χώροι στάθμευσης οχημάτων σε διάφορα σημεία του νησιού

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38.2021 Β Τροποποίηση Κοινόχρηστων Χωρών 2021 Πλάκα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 40.2021 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου