ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 87.2017 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΜΗΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 90.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 91.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΟΜΟΡΟΙ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 92.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΤΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 93.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 12.2016 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Β ΦΑΣΗ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 94.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 96.2017 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 97.2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 98.2017 ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 100.2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 101.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 102.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 103.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104.2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 105.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 106.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘ ΑΠΑΛ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 107.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘ ΠΑΠΙΤΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 109.2017 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 111.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΚΕΔΜ