ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 102.2012 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 103.2012 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞ.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104.2012 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 105.2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 106.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2η ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 107.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΟΜΟΡΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 110.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 111.2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 112.2010 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΚΑΙ Ν.ΒΗΧΟΣ-Ι.ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗΣ ΟΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 113.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 114.2012 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 (3η)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 115.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ