ΑΡ. ΑΠΟΦ. 20.2023 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 21.2023 Λήψη απόφασης για τη μείωση δημοτικών τελών Δήμου Μήλου για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 22.2023 Aπόφαση έγκρισης πρακτικών αρμόδιας επιτροπής ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΙΚΙΑΣ κ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23.2023 Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης