ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41.2015 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 42.2015 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 45.2015 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 46.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ – ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2015 ΕΚΓΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 50.2015 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 51.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 52.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 53.2015 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ Α.Σ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 56.2015 Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57.2015 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 58.2015 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ MTC GROUP ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 60A.2015 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 60Β.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 61.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ