ΑΠΟΦ 152 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΚΑΘ ΡΕΜ

ΑΠΟΦ 153 ΣΕΜΙΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ

ΑΠΟΦ 154 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛ ΑΔΑΜ

ΑΠΟΦ 155 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΦΩΤ ΣΩΜ

ΑΠΟΦ 156 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΞΟΠΛ ΧΩΡ ΣΤΑΔ

ΑΠΟΦ 157 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΤΑΛ ΛΟΙΠ ΕΡΓ ΜΗΧ

ΑΠΟΦ 158 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΥΡΟΣΒ ΥΛ