ΑΡ. ΑΠΟΦ. 179.2013 ΔΗΜ ΟΙΚ ΚΑΤΑΣΤ ΑΝΑΜΟΡΦ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 182.2013 ΑΙΘ ΣΥΝΕΔΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΔΙΕΡ ΕΡΓ ΣΚΥΡ ΓΥΜΝ ΓΕΛ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 185.2013 ΚΙΓΚΛΙΔ ΚΑΙ ΥΛ ΠΕΡΙΦΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 186.2013 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 187.2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 188.2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 189.2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 190.2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥ ΦΛΑΡΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 192.2013 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Σ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 193.2013 Α ΤΡΙΜ 2013