ΑΡ. ΑΠΟΦ. 177.2012 ΑΠΗΛΕΚΤΡ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 194.2012 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΑΤ ΑΓ ΣΤΥΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 195.2012 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΑΤ ΖΕΡΒΙΝΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 197.2012 METAKINHSEIS ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 198.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛ ΕΤΑΙΡ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛ ΛΟΓ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 199.2012 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩ…