ΑΡ.ΑΠΟΦ. 80.2019 Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον Έτους 2016 του Δήμου Μήλου