ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29.2020 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΗ 2Η Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 31.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 32.2020 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΠΝΠ 6820-03-2020 άρ.37 παρ. 5)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33.2020 ΟΡΘ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34.2020 ΟΡΘ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 99 2019 «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 35.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020