ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 112.2017 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΔ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΓΝΗ