ΑΡ.ΑΠΟΦ. 20.2022 Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος Φυροπόταμο,- Λάμαρι, Λούλου, Μαυρομούρι

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 21.2022 Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος Ζερβίνη, Κόρφο, Λειβάδια, Στενό

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 22.2022 Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος Παρασπόρος -Βόλια

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 23.2022 Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος υπαίθρου ΝΔ Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 24.2022 ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση ΥΣ compact