ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41.2021 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 42.2021 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 43.2021 Αποδοχή Οροy Δάνειου Δικτύου Ύδρευσης ΤΠΔ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2021 Υποχρεωτική ΤροποποίησηΟΠΔ 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2021 Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Μήλου με την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2021 Κανονισμός Παραχώρησης Αιγίδας Δήμου Μήλου