ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33.2023 Έγκριση Ο.Π.Δ. 2023 (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Μήλου & Νομ. Προσώπων (ΔΛΤ Μήλου & Γηροκομείο-ορθη