ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65.2018 Ανάθεση υπόθεσης του Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Μπερδολόγου)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 212.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 70.2018 Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΠΚΔ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 72.2018 Έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 73.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 20.2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 75.2018 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 76.2018 Επιστροφή Αχρεωστήτως εισπραχθέντων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 77.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 78. 2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 83.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. 91.2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 84.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. 90.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 85.2018 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 86.2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 87.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ