ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 94.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 96.2014 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 98.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΡΙΑ – ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 99.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΕ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ