ΑΠΟΦ 18 Διάθεση πίστωσης λοιπών υποχρεωτικών δαπανών.

ΑΠΟΦ 19 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο. 2 της Δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)»